Thiềm Thừ

Tượng Thiềm thừ đá Hoàng Long may mắn tài lộc mừng tân gia DT146

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 7cm x 7.3cm + Khối lượng: 0.6kg + Ý nghĩa: giữ và nhả tài lộc cho gia chủ, tránh tài lộc thất thoát, mang lại điềm lành… +

Tượng Thiềm thừ đá Lam Ngọc chiêu tài phát lộc mừng tân gia DT145

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) đá Lam Ngọc (Vân Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 7cm x 6.5cm + Khối lượng: 0.4kg + Ý nghĩa: chiêu tài phát lộc, trấn giữ của cải, mang lại điềm lành. + Cách sử dụng: đặt phòng khách,

Tượng Thiềm thừ mạ vàng chiêu tài đón lộc mừng tân gia Y085

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ trên hoa mẫu đơn bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 17cm x 20.5cm + Khối lượng: 1.2kg + Ý nghĩa: giữ và nhả tài lộc cho gia chủ. + Cách sử dụng: đặt phòng khách, phòng

Tượng Thiềm thừ ngọc Phỉ Thúy tài lộc bình an mừng tân gia C-NPT

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam,